รับสอนเขียนแบบ รับเขียนแบบเครื่องกล

 Main Menu

  Auto cad 2D

---------------------------

  SolidWorks Essentials

---------------------------

  SolidWorks Simulation

---------------------------

  SolidWorks Motion

---------------------------

  SolidWorks Drawing

---------------------------

  SolidWorks Photowork

---------------------------

  Drawing Enginnering

---------------------------

  SketchUP

---------------------------

  ออกแบบวงจร Pneumatic

---------------------------

  Machine Design

---------------------------

  รับออกเครื่องจักร

---------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

รับสอน AutoCAD SolidWorks SketchUp ทบทวนฟรีตลอด สอนในสถานที่และนอกสถานที่ 

สอนตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถทำงานได้จริงแบบมืออาชีพ  เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน ไม่เคยใช้โปรแกรมมาก่อน  สำหรับเตรียมสมัครงาน เรียนไว้เป็นความรู้ติดตัว (สอนเนื้อหาครอบคลุมทุกเวอร์ชั่น)
เป็นการสอนจะเน้นให้ทำแบบฝึกหัด  สอนทุกคำสั่ง Key ลัด  รับสอนทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ  พนักงานบริษัทและบุคคลทั่วไป  สอนจากประสบการณ์จริง  ให้คำปรึกษา : หลังจากจบคร์อสแล้วฟรีหมายเหตุ ผู้เรียนควรมี Notebook ส่วนตัวหรือ PC  (ถ้าไม่มีแจ้งด้วย)

 

 

รับเขียนแบบเครื่องกล 2D , 3D ด้วย Program Solid work , AutoCAD

1. เขียนแบบ ,ถอดแบบ Draft แบบ แกะแบบจริง ขึ้นรูป 3D ,งาน present ลูกค้า,คู่มือการประกอบผลิตภัณฑ์,แบบงาน Process ในกระบวนการผลิต
2.เขียน แบบเครื่องจักร,เครื่องมือช่าง,ชิ้นส่วนเครื่องกล, อะไหล่ต่างๆ แบบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ ที่เป็นวัสดุต่างๆทุกชนิด , งานขึ้นMoldฉีด Plastic,ระบบปรับอากาศ ฯลฯ
3.เขียนแบบเคลียแบบ โปรเจค นักศึกษาเพื่อประกอบลงเล่ม เสนออาจารย์
2.จัดทำ Drawing ,part, assembly
- Projected view - section view - Bill of materials
- Exploded view - dimension - Detail view
5.Modify model ตามความต้องการของลูกค้า
โดยลูกค้า สเกตลายเส้นพร้อมบอกขนาด,ไฟล์งานเดิม,รายละเอียด,ข้อจำกัดต่างๆ,โดยสามารถส่งข้อมูลแนบไฟล์ PDF , jpg,word ถ่ายรูป ฯลฯ หรือให้ไปถอดแบบจากชิ้นงานจริง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : pt_northgear@hotmail.com เบอร์โทรศัพท์ : 0800701277

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Online:  1
Visits:  48,765
Today:  2
PageView/Month:  159